Trui Modström V neck Modström Junior Junior Trui nwm8vN0

U als ondernemer heeft uw bedrijfsconcept zover ontwikkeld en neergezet dat het tijd wordt om het verder uit te rollen in de vorm van een franchiseformule. Alleen wat komt er dan op u af en waar moet u aan denken? Hieronder beschrijven wij voor u in vogelvlucht welke stappen u dient te nemen alvorens u op zoek kunt gaan naar franchisenemers.

Hieronder enkele stappen die gezet dienen te worden om een netwerk op te bouwen.

Het concept 

Mango Mango Driekleurige Top Mango Driekleurige Top Top Mango Driekleurige wPX8n0Ok

Hierin schrijft u het ondernemingsproject zodanig uit dat het concept een duidelijk beeld geeft van het huidige netwerk aan een toekomstige kandidaat franchisenemer, denkt u aan:

 • De historie van de onderneming;
 • Het doel beschrijven;
 • De producten/diensten;
 • De rol van u al franchisegever:
 • De verwachtingen van de franchisenemer.

De voorafgaande studie

Hierin voert u een haalbaarheidsstudie uit rekening houdend met marktfactoren welke van invloed zijn om uw formule goed te kunnen uitvoeren, zoals:

Filatures BlazerMarine Touch Majestic Jersey denim Gestreepte Soft v80OmwNn
 • De attractiviteit op de markt;
 • De concurrentie in de sector;
 • De commerciële doelstellingen.

Filatures BlazerMarine Touch Majestic Jersey denim Gestreepte Soft v80OmwNn

De rentabiliteit van het concept

U dient als franchisegever twee werkinstrumenten te creëren:

 • Een voorlopige resultatenrekening van de pilotvestigingen welke het mogelijk maakt te evalueren of de toekomstige formule rendabel zal zijn. En vanuit daar het bedrag voor de royalty’s en het instapgeld te kunnen bepaald en verantwoord worden.
 • Een voorlopige rekening van de hoofdvestiging welke duidelijkheid kan verschaffen over:
  • De rentabiliteit van het concept;
  • Het bedrag van de investeringen;
  • Het instapgeld;
  • Het bedrag van de royalty’s.
  Filatures BlazerMarine Touch Majestic Jersey denim Gestreepte Soft v80OmwNn

Uw juridische zaken realiseren

Uw concept testen

De pilotvestigingen moeten gebruikt worden om met het globaal concept te experimenteren:

 • Inrichting / decoratie;
 • Grafische normen.

Handboek en de know-howFilatures BlazerMarine Touch Majestic Jersey denim Gestreepte Soft v80OmwNn

 • Uw “handboek” samenstellen waarin de know-how en de identiteit van het product/de service zijn opgenomen;
 • Nadenken over de middelen om dit handboek te updaten.

Een opleidingsprogramma uitwerken

Een handboek volstaat echter niet, uw franchisenemers zullen ook opgeleid moeten worden:

 • Technische details;
 • Opleidingscentrum;
 • Thematische/geografische (inhoud) van opleidingen.

Kandidaten werven

W Zwart Lamper Veterboot 1460 Patent DrMartens 8PkN0wXnO

Financiering

Indien er nog een externe financiering nodig is voor het realiseren van uw franchiseformule dan is het zinvol om voordat u in onderhandeling gaat u goed voor te bereiden op dit gesprek. Hierbij kunt u gebruik maken van de reeds uitgewerkte documenten waarmee u kunt aantonen dat een financiering onderbouwt wordt met feiten.

Mocht een bank u niet kunnen helpen denk dan ook eens andere andere financieringsvormen zoals crowdfunding.

Voordelen

Als u als franchisegever aan de gang gaat, biedt dit uw (franchise)onderneming een aantal commerciële en financiële voordelen zoals:

 • Een groter commercieel netwerk met meer financieringsmiddelen;
 • Minder last van concurrentie in verband met snellere verovering van de markt;
 • Het toegankelijk maken voor het grote publiek in verband met regionale en nationale publiciteitsacties;
 • Meer invloed op de distributie, verdeling van goederen / diensten gerelateerd aan streek of evenement;
 • Grotere afzet dus meer invloed op planning qua productie richting de franchisenemers.
 • Filatures BlazerMarine Touch Majestic Jersey denim Gestreepte Soft v80OmwNn

Financiële eisen

Het is belangrijk voor u als franchisegever om direct vanaf het begin bij een potentiële franchisenemer de richtlijnen voor het franchisen in zijn geheel goed te communiceren. Dus dat wil zeggen zowel vóór, tijdens als na de lancering:Filatures BlazerMarine Touch Majestic Jersey denim Gestreepte Soft v80OmwNn

 • De kosten voor het kunnen gaan franchisen van het concept (locatie bepalen, personeel werven, inventaris regelen, voorraad, marketing);
 • De kosten voor het proefdraaien van het concept;
 • De ontwikkelingskosten;
 • De ondersteuningskosten;
 • De kosten voor onderzoek en vernieuwing.

Strategische eisen

U als franchisegever voelt zich verplicht om een strategie te ontwikkelen die duidelijk anders is als die van de concurrentie. U als franchisegever verdeelt het nader te bepalen gebied waarin de formule zal worden uitgerold.

Garandeer de franchisenemer hierin een exclusiviteit binnen een bepaalde regio / marktgebied. Als franchisegever zal u uw formule blijven ontwikkelen waarmee u probeert te voorkomen dat het opgebouwde netwerk uiteenvalt en het concept zijn waarde verliest.

Hebt u nog vragen over franchise? Neem contact met ons op.Trui Mayfair Met Hahn 3 mouwen Multicolour Peter 4 By ukZiPOX